Ingeborg Brigitte Gastel

Weekend Trip to San Diego, CA in April 1998
 

Julia Rose alias *Malutchen*


Katharina Maria alias *Schatzilein*

Sarah Frances alias *Mausilein*